MILUJEM SVOJE MESTO je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií na území Bratislavy.  11. – 12. septembra 2015 sa konal II. ročník festivalu pod záštitou platformy Kresťania v meste v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a jej viacerými mestskými časťami. Predchádzala jej mediálna kampaň v lokálnych novinách, ako aj na webových a facebookových stránkach jednotlivých mestských časti. Vďaka podpore Hlavného mesta kampaň doplnilo aj 400 ks plagátov vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy s výzvou: “Urobme niečo dobré. Len tak, z lásky! Pridajte sa k nám!” V roku 2015 sa do festivalu zapojilo viac ako 40 partnerských spoločenstiev, organizácií a firiem, takmer 600 dobrovoľníkov odpracovalo viac ako 3200 hodín. Pomáhalo sa až na 25 miestach: školám, domovom sociálnych služieb, domovom seniorov a sociálnym ubytovniam. Čistili a kosili sa verejné priestranstvá, detské ihriská, parky, lesy, natierali sa zábradlia autobusových zastávok, lavičky či ploty. Až 70 dobrovoľníkov počas dvoch dní čistili jeden z najznámejších a zároveň najviac znečistených podchodov Bratislavy. Pomáhalo sa so srdcom a urobilo sa mnoho dobrého. Vykonaná práca rozžiarila oči mnohým. Najviac nás tešili ďakovania seniorov v domovoch dôchodcov, slová vďaky a uznania od riaditeľov sociálnych zariadení, či náhodných okoloidúcich. S dobrovoľníkmi pracoval dokonca aj Rudolf Kusý, starosta miestnej časti Nové Mesto a brigádnikov prišiel pozdraviť aj Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy. O nič menej nás však tešila aj prítomnosť ľudí bez domova, ktorí spolu s nami čistili podchod, či natierali zábradlie v Ružinove. Veríme, že aj vďaka pomoci dobrovoľníkov sa Bratislava stala miestom lásky, priateľstva a vzájomnej pomoci. Súčasťou festivalu bol aj na rôznych miestach Bratislavy aj pestrý kultúrny, športový a duchovný program., ktorý organizovali jednotlivé cirkevné spoločenstvá. Pripravili program najmä pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj seniorov. Počas festivalu prebiehala aj výstava obrazov a karikatúr o medziľudských vzťahoch a rodine, ako aj zaujímavé prednášky na prorodinné témy. Nielen pre participujúce firmy sme zorganizovali biznis raňajky so zaujímavou témou. Vyvrcholením akcií MILUJEM SVOJE MESTO bol v sobotu večer v Incheba Expo Aréne Festival života, ktorý organizovala The Ministry of David Hathaway. Prišlo naň z celého Slovenska a zahraničia viac ako 4000 ľudí. Dobrú správu na ňom kázal David Hathaway, ktorý bol takmer rok v komunistickom Československu väznený za pašovanie Biblií a neskôr dvakrát, pred očami lekárov, zázračne uzdravený z rakoviny. Jeho službu aj tentokrát Boh potvrdzoval svojou mocnou prítomnosťou. V tomto roku pripravujeme festival MILUJEM SVOJE MESTO 16.-17. septembra 2016.