16. – 18. septembra 2016 sa v Bratislave konal III. ročník festivalu Milujem svoje mesto. Tento rok sa do neho zapojilo cca 200 dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s mestskými časťami Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Dúbravka a Karlova Ves na vytipovaných miestach odpracovali viac ako 1300 hodín. Pomáhalo sa domovom seniorov, denným centrám a sociálnym ubytovniam; dobrovoľníci čistili verejné priestranstvá, detské ihriská, parky, natierali zábradlia, lavičky či ploty. Súčasťou festivalu bol aj muzikál Doba ľadová (v mojom srdci). Počas festivalu sa konal Deň rodiny v Medickej záhrade, kde bol pripravený bohatý kultúrny a duchovný program pre rodiny s deťmi. Program festivalu vyvrcholil kresťanskou konferenciou Slobodní so Sergiom a Kathleen Scataglini. Súčasťou programu bola aj špeciálna konferencia pre deti s názvom Deti v meste. Pomáhalo sa so srdcom a urobilo sa mnoho dobrého. Bratislava sa vďaka pomoci dobrovoľníkov stala miestom lásky, priateľstva a vzájomnej pomoci.